Data Populatie

Inleiding

Wat zijn gegevens Populatie ?

De gegevens Populatie zijn een verzameling van demografische en socio-economische gegevens over de leden van de 7 Belgische ziekenfondsen.

Hoe worden de gegevens Populatie verzameld ?

Twee maal per jaar maakt elk ziekenfonds een lijst op van haar leden. Dit gebeurt op 30 juni en op 31 december. Voor deze lijst leden worden een hele reeks demografische en socio-economische indicatoren opgeslagen en doorgegeven aan het InterMutualistisch Agentschap (IMA).

Beschikbare gegevens

Welke informatie is beschikbaar ?

Van elk lid van de 7 Belgische ziekenfondsen worden een hele reeks demografische en socio-economische gegevens verzameld. Deze gegevens geven de situatie van het lid weer op 30 juni en op 31 december van elk jaar.

Het observatieniveau van de verzamelde gegevens is dat van het individu.

Enkele populatie gegevens die worden opgeslagen :

  • Geboortejaar van het lid
  • Geslacht van het lid
  • De postcode en statistische sector van de woonplaats van het lid
  • De sociale categorie van het lid
  • De eventuele erkenning als mindervalide of arbeidsongeschikte
  • Het wel of niet recht hebben op een forfait verpleegkundige zorgen
  • ...

Het detail van de gegevens die beschikbaar zijn, kan u terugvinden in lay-out populatie.

Voor welke periode zijn populatiegegevens beschikbaar ?

De populatiegegevens voor de leden van de 7 ziekenfondsen zijn beschikbaar vanaf de situatie op 30 juni 2002.

De populatiegegevens voor de situatie van de leden in juni van een referentiejaar, zijn beschikbaar vanaf maart van het volgend jaar. De situatie van december is beschikbaar in juni van het volgend jaar.

Op basis van de bestanden van juni en december van 1 referentiejaar, wordt een nieuw bestand aangemaakt. In dit bestand is er per lid 1 datalijn voor dit referentiejaar met de meest recente situatie. Deze situatie komt overeen met de gegevens van december, tenzij we slechts in juni informatie terugvonden voor het lid.

De populatiegegevens zijn permanent aanwezig op de infrastructuur van het InterMutualistisch Agentschap.

Projectmatig worden delen van de populatiegegevens voor een specifieke periode en een specifieke ledenlijst geselecteerd door IMA en ter beschikking gesteld van een onderzoeksteam.

Wie heeft toegang tot de gegevens Populatie ?

Alle medewerkers van het IMA en de partners kunnen een aanvraag indienen om toegang te krijgen tot bepaalde populatiegegevens.

Contact

Program Manager InterMutualistisch Agentschap (IMA)

Contactformulier