De ziekenfondsen

In België zijn er 7 ziekenfondsen actief.

De ziekenfondsen verzamelen heel wat gegevens om hun taken uit te kunnen voeren. Dit zijn administratieve gegevens zoals bv. het geslacht en de leeftijd van de leden of facturatiegegevens. Wanneer iemand is opgenomen in het ziekenhuis of bijvoorbeeld bij zijn arts is geweest registreert het ziekenfonds deze gegevens. Het ziekenfonds betaalt een groot deel van de kosten terug aan de patiënt. Deze kosten worden enkel terugbetaald indien zij gereglementeerd zijn binnen de verplichte ziekteverzekering. Alle codes van verstrekkingen zijn verzameld en verklaard in ’de nomenclatuur’. Deze nomenclatuur kan men terugvinden op de website van het RIZIV.

Hetzelfde principe wordt toegepast voor de geneesmiddelen afgeleverd in apotheken (openbare officina) of in het ziekenhuis, die volledig of gedeeltelijk terugbetaald worden door de ziekteverzekering

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

Haachtsesteenweg, 579
1031 Brussel
landsbond@cm.be
www.cm.be

Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen

Charleroisesteenweg 145
1060 Brussel
info@lnz.be
www.neutrale-ziekenfondsen.be

Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten

Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
info@socmut.be
www.socmut.be

Landsbond van Liberale Mutualiteiten

Livornostraat 25
1050 Brussel
info@mut400.be
www.liberalemutualiteit.be

Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen

Sint-Huibrechtsstraat 19
1150 Brussel
info@mloz.be
www.mloz.be

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Troonstraat 30A
1000 Brussel
info@caami-hziv.fgov.be
www.hkiv.fgov.be

Kas voor geneeskundige verzorging HR Rail KGV

Frankrijkstraat 85
1050 Brussel
900.css-kgv@b-holding.be