Federale OverheidsDienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Eurostation II
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

Tel : +32 (0)2 524.71.11 - Call Center : +32 (0) 2 524.97.97

info@health.fgov.be
http://www.health.belgium.be

De missie van de Federale OverheidsDienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft als opdracht het samen bouwen aan een transparant, dynamisch en wetenschappelijk gefundeerd beleid dat zorgt voor ieders gezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.