Sciensano

Juliette Wytsmanstraat, 14
1050 BRUSSEL
Tel. : (32) 02/642.51.11
Fax : (32) 02/642.50.01

https://www.sciensano.be

Sciensano (voorheen Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid [WIV-ISP]) is een wetenschappelijke instelling van de federale Belgische Staat.

Zijn hoofdopdracht is wetenschappelijk onderzoek uitvoeren met het oog op het onderbouwen van het gezondheidsbeleid.

Het levert eveneens expertise en openbare dienstverlening op het gebied van de volksgezondheid.

Sciensano speelt een belangrijke rol bij de vertegenwoordiging van België op het niveau van de Europese unie en sommige internationale organisaties zoals de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Raad van Europa, telkens wanneer het gaat over wetenschappelijke en/of technische aspecten van volksgezondheid.

De voornaamste activiteiten van Sciensano betreffen vooral de volgende domeinen :

  • Surveillance van overdraagbare ziekten
  • Surveillance van niet-overdraagbare ziekten
  • Controle van federale productnormen (o.a. eetwaren, geneesmiddelen, vaccins)
  • Risico-evaluatie (o.a. chemische producten, genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s))
  • Leefmilieu en gezondheid
  • Beheer van het biologische patrimonium (verzamelingen van stammen van microörganismen).