Het kankerregister (BCR)

Koningsstraat 215 bus 7
1210 Brussel
Tel : 02/250.10.10
Fax : 02/250.10.11
info@kankerregister.org
www.kankerregister.be

Het Kankerregister verzamelt gegevens over alle nieuwe diagnoses van kanker in België en brengt de aard en de omvang van kanker in België in beeld. Het Kankerregister publiceert incidentiecijfers tot op gewestelijk niveau geaggregeerd per regio, geslacht, incidentiejaar en 5-jaar leeftijdcategorie.

Door de bundeling van middelen en krachten binnen een nationaal netwerk wil de Stichting Kankerregister in samenwerking met de artsen een kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde realiseren in de kankerregistratie, niet alleen op nationaal maar ook op internationaal vlak. Dit is mogelijk door een nauwe samenwerking tussen de verschillende overheden, de ziekenhuizen, de ziekenfondsen en de diensten anatomo-pathologie.