Het stuur- en coördinatiecomité

Het stuur- en coördinatiecomité (SCC IMA) is het operationeel en beleidsvoorbereidend orgaan van het InterMutualistisch Agentschap (IMA).

De voornaamste taak van het SCC is de goedkeuring en opvolging van de verschillende projecten. Hier bespreken we de verschillende aanvragen en stellen we projectgroepen samen.

Verder volgt het SCC de besteding van het jaarbudget op en bereidt het de politieke besprekingen op het niveau van de Raad van Bestuur voor.

Enkel de ziekenfondsen worden vertegenwoordigerd in het SCC.

Het SCC komt maandelijks bijeen.