Dienstverlening van het IMA : procedures en tarieven

U kan een aanvraag doen via het contactformulier op deze site of door rechtstreeks de Program Managers van het IMA te contacteren. Zij doen een eerste evaluatie van uw aanvraag en contacteren u om het project of de aanvraag verder te specifiëren. Als de aanvraag duidelijk is, wordt ze ter goedkeuring voorgelegd aan het Stuur- en Coördinatiecomité van het IMA. Het Stuur- en Coördinatiecomité hanteert daarbij een aantal selectiecriteria. Sommige aanvragen vergen een meer dan gemiddelde tijdsinvestering of zelfs bijkomend personeel. Deze worden zorgvuldig gepland en in overleg met de Raad van Bestuur opgenomen in het IMA-jaarprogramma.