IMA ATLAS : beleidsrelevante intermutualistische indicatoren in kaart gebracht

Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) is opgericht in 2002 uit een samenwerking tussen de 7 ziekenfondsen actief in België. Het IMA is een organisatie en platform waar gegevens, die vanuit de ziekenfondsen zijn verzameld, worden samengebracht en geanalyseerd (voorstelling IMA).

De IMA-databanken zijn een referentie geworden in het Belgische gezondheidslandschap, en gelden als een belangrijke bron voor heel wat studies. Via aanbevelingen beïnvloeden het IMA en haar partners het beleid.

De IMA Atlas is een permanent toegankelijke referentiebron met beleidsrelevante statistieken en indicatoren afgeleid uit de beschikbare IMA-data. De IMA Atlas wil hiermee vooral beleidsmakers, onderzoekers en zorgverstrekkers, maar ook patiënten bereiken.

De IMA Atlas bevat momenteel naast algemene cijfers van de populatie, een reeks indicatoren rond gezondheidszorggebruik in verschillende domeinen waaronder huisartsgeneeskunde, pre- en postnatale zorgen en ouderenzorg. In het kader van preventie zijn o.a. aanbevolen screenings en tandzorgen in kaart gebracht. Om de kwaliteit van zorg te stimuleren werden indicatoren ontwikkeld over het gebruik van antibiotica en de toepassing van complexe ingrepen in ziekenhuizen. De cijfers voor demografische kenmerken zijn beschikbaar vanaf 2002, de meeste gezondheidsindicatoren vanaf 2006. Er gebeurt jaarlijks een actualisatie.

Bovendien komen er elk jaar nieuwe indicatoren bij. Deze worden voornamelijk gerecupereerd uit opgeleverde IMA-projecten. Ook externen kunnen aanbevelingen doen voor nieuwe indicatoren. Daarbij hanteert het IMA een evoluerende kwaliteits-procedure, waarbij validatoren in twee fases worden geraadpleegd.

Als bezoeker heeft u na aanmaak van een eenvoudige login kosteloos toegang tot alle indicatoren in de Atlas tot op verschillende geografische niveaus. Indien statistisch relevant worden indicatoren tot op niveau van wijk en statistische sector berekend. Omwille van privacy worden sommige indicatoren niet weergegeven tot op dit detailniveau. Specifieke indicatoren zijn beschikbaar per ziekenhuis. Eens ingelogd kunt u na selectie van 1 van de 6 thema’s een korte inleiding volgen en links onderaan binnen ‘Inhoud’ de ‘Handleiding IMA Atlas’ vinden.

IMA atlas : http://atlas.aim-ima.be
Contact : birgit.gielen@intermut.be