Jaarprogramma

Jaarlijks in juni keurt de Raad van Bestuur van het IMA nieuwe projecten voor het volgend kalenderjaar goed.​ In het actuele jaarprogramma kan u de lijst met projecten raadplegen voor het huidige kalenderjaar. Meer informatie is beschikbaar op de projectpagina’s of op aanvraag.

De selectiecriteria voor het selecteren van projecten kan u in detail terugvinden in volgend document.