Objectieven en Missie

Het IMA beheert een uitgebreide collectie gegevens over de gezondheidszorg die door de ziekenfondsen worden verzameld. Op basis van die informatie ondersteunt het de ziekenfondsen en het beleid met data, analyses en studies. Bent u zelf op zoek naar gezondheidsdata ? In de IMA Atlas vindt u een reeks indicatoren die u kan visualiseren tot op het niveau van de gemeente of wijk.

U kan het IMA ook de opdracht geven voor statistisch onderzoek op maat, of toegang vragen tot de brongegevens (microdata afkomstig van de ziekenfondsen).

Lees meer over onze missie :