Patiëntenbestanden en contacten van huisartsen : overzicht methodologie en layout resultaten

Het IMA maakt jaarlijks geaggregeerde databestanden met informatie over patiëntenbestanden en contacten van huisartsen. De methode om het toegewezen patiëntenbestand van een huisartsenpraktijk te bepalen werd gevalideerd door het RIZIV en door het KCE.

Synthese

Het volledige toegewezen patiëntenbestand van een huisartsenpraktijk (solopraktijk of groepspraktijk of medisch huis) in een bepaald jaar bestaat uit :

  • in principe (zie document methodologie voor uitzonderingen) alle patiënten waarvoor een huisartsenpraktijk een Globaal Medisch Dossier (GMD) beheert

EN

  • alle patiënten zonder GMD die aan een huisartsenpraktijk werden toegewezen omdat de huisarts(en) van deze huisartsenpraktijk het vaakst geraadpleegd werden (raadplegingen en huisbezoeken tijdens de reguliere contacturen). Patiënten met een gelijk aantal contacten bij meerdere huisartsenpraktijken worden toegewezen aan de eerst geraadpleegde huisartsenpraktijk in het beschouwde jaar.

Contact
Program Manager InterMutualistisch Agentschap (IMA)

Contactformulier