Permanente steekproef (EPS)

De Permanente Steekproef (EPS) volgt voor een groep personen alle terugbetaalde gezondheidsuitgaven over de jaren heen.

Wat is de Permanente Steekproef ?

De Permanente Steekproef (EPS) volgt voor een groep personen alle terugbetaalde gezondheidsuitgaven, en dit over de jaren heen. Deze groep wordt samengesteld op basis van een willekeurige trekking van ongeveer 1 op 40 van leden van de ziekenfondsen. In deze 305.000 personen werd een oververtegenwoordiging van de 65-plussers voorzien met als bedoeling om de precisie te verhogen voor deze groep, die relatief meer gezondheidsuitgaven heeft, en bij wie de oudere leeftijdsgroepen anders te klein zouden worden.

Het observatieniveau van de Permanente Steekproef is dat van het individu.

De partners voor de Permanente Steekproef

De permanente steekproef (EPS) is een uiterst belangrijk instrument voor het beleid en de beheersing van de gezondheidszorgen in België. Het werd ontwikkeld door het InterMutualistisch Agentschap in samenwerking met 6 partners :

  • Het RijksInstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • Het Federaal Kenniscenrtum voor de gezondheidszorg (KCE)
  • De Federale OverheidsDienst (FOD) Sociale Zekerheid
  • De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
  • Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
  • Het Federaal Planbureau
  •  

De financiering van de Permanente Steekproef

De Financiering van de Permanente Steekproef (EPS) werd bepaald via een KB en gebeurt door het RIZIV.

De sturing van de Permanente Steekproef

De coördinatie voor het beheer, de werking en de controle van de permanente steekproef gebeurt door de Technische Commissie. De Technische commissie ziet toe op het correct gebruik van de permanente steekproef. In deze commissie zetelen alle partners, als ook en leden van de privacy commissie.

De technische coördinatie van de Permanente Steekproef

De technische coördinatie van de Permanente Steekproef wordt uitgevoerd door de medewerkers van het InterMutualistisch Agentschap (IMA).

Welke data zijn beschikbaar ?

De Permanente Steekproef is een bundeling van de volgende data :

  • Gezondheidszorgen
  • Farmanet
  • Populatie

De Permanente Steekproef bevat data sinds het prestatiejaar 2002.

Wat is een prestatieperiode ?

Prestatieperiode = periode waarin de prestaties plaatsvinden bij de verstrekkers

Boekhoudperiode = periode waarin de prestaties geboekt worden door de ziekenfondsen

Elk jaar worden de data aangevuld met één bijkomend prestatiejaar.

Voor elke prestatiejaar T worden de data ter beschikking gesteld aan de partners in februari van het jaar T+2.

Sinds 2017 heeft de Permanente Steekproef als doel 30 prestatiejaren ter beschikking te stellen. Bij het aanleveren van het 31ste prestatiejaar, zal het eerste prestatiejaar data verwijderd worden om steeds te beschikken over de 30 meest recente jaren.

Bron :

Wie heeft toegang tot de Permanente Steekproef ?

Alle partners hebben een permanente toegang tot een onderdeel van de data van de Permanente Steekproef. Hun toegangen wordt bepaald in overeenstemming met hun wettelijke opdracht.

Voor derden is het eveneens mogelijk toegang te krijgen tot de data van de Permanente Steekproef. Hiervoor moeten ze een aanvraag indienen met het contactformulier. Elke aanvraag van een derde wordt voor akkoord voorgelegd aan de technische commissie van de Permanente Steekproef.

Contact

Program Manager InterMutualistisch Agentschap (IMA)

Contactformulier