Rapporten en studies

Geeft u het IMA de opdracht voor een studie of rapport, al dan niet in samenwerking met uw instelling ? Dan werken we samen met u een projectfiche uit. Deze bevat de doelstellingen van het project, de specificaties van de aanvraag, de methodologie, de tijdslijnen, enz.

Op basis van de projectfiche wordt een kostenraming gemaakt en een overeenkomst afgesloten.
In de studie of het rapport worden uitsluitend anonieme gegevens vermeld. Cellen die minder dan vijf individuen bevatten worden gemaskeerd en vervangen door de vermelding “small cell”.

Voor bepaalde studies op maat is geen machtigingsaanvraag van het Informatieveiligheidscomité vereist. Het betreft studies waarvoor uitsluitend IMA-data nodig zijn (zonder koppeling met een andere gegevensbron) en die integraal door IMA-medewerkers worden uitgevoerd.

Mogelijk wenst u de data te koppelen met een andere gegevensbron of zelf een deel van het onderzoek uit te voeren. In dat geval moet het IMA een aanvraag indienen bij het Informatieveiligheidscomité. Dit gebeurt in samenwerking met u. U neemt dan ook contact op met de andere data-partners en organiseert het gezamenlijk overleg.
De doorlooptijd verschilt sterk van project tot project, als er een machtiging van het Informatieveiligheidscomité nodig is, loopt het project doorgaans langer dan 12 maanden.