Statistieken en tabellen

Heeft u statistieken of tabellen nodig ? Dan zal het IMA eerst nagaan of uw vraag kan beantwoord worden op basis van de permanente steekproef (EPS). Is dit zo, dan vult u in overleg met het IMA een EPS-aanvraagformulier in, waarin de details van uw aanvraag worden vastgelegd.

Op basis van dit document maakt het IMA een kostenraming, die voor akkoord wordt voorgelegd. Meestal volstaan 2 werkdagen voor dit soort vragen.
U ontvangt de resultaten in de vorm van anonieme gegevens. Dit zijn geaggregeerde gegevens waarin geen cellen met drie of minder individuen voorkomen. Indien er uitzonderlijk “small cells” zouden overblijven, bv. wanneer cijfers worden opgevraagd voor specifieke leeftijdscategorieën, dan worden deze gemaskeerd en vervangen door de vermelding “small cell”.
De doorlooptijd tussen aanvraag en levering is gemiddeld twee maanden.
Alle aanvragen die behandeld worden op basis van de permanente steekproef moeten door het IMA ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Technische Commissie van de Permanente Steekproef.

Mogelijk kan uw vraag niet beantwoord worden aan de hand van de EPS, maar wel op basis van de exhaustieve IMA-databanken (volledige populatie). In dat geval vult u in overleg met het IMA een projectfiche in, waarin de details van de aanvraag, een duidelijke methodologie en een beschrijving van het gewenste resultaat worden vastgelegd.

Op basis van dit document maakt het IMA een kostenraming, die voor akkoord wordt voorgelegd. Meestal volstaan 5 werkdagen voor dit soort vragen.
U ontvangt een anoniem resultaatsbestand waarin geen cellen met minder dan vijf individuen voorkomen. Indien er uitzonderlijk “small cells” zouden overblijven, bv. wanneer cijfers worden opgevraagd voor specifieke leeftijdscategorieën, dan worden deze gemaskeerd en vervangen door de vermelding “small cell”.
De doorlooptijd tussen aanvraag en levering is gemiddeld drie maanden.