Technische cel voor de verwerking van MKG-MFG gegevens

techn.cel@riziv.fgov.be
tct@health.fgov.be
tct.fgov.be

Een databank met betrekking tot het gebruik van de medische middelen in de ziekenhuizen is toegankelijk voor het ruime publiek via internet. Zij bevat informatie over de kosten voor medische behandelingen en over het type geleverde zorg.

Deze informatie is beschikbaar per ziekenhuis en voor alle ziekenhuizen samen.