Doelgroepenzorg

Doelgroepenzorg

Bariatrische chirurgie

29 juni 2020

Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) heeft met het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) samengewerkt aan meerdere publicaties rond bariatrische chirurgie.

Doelgroepenzorg

Borstreconstructies

16 juni 2016

Elk jaar ondergaan meer dan 2.000 vrouwen een borstreconstructie ten gevolge van de amputatie van 1 of 2 borsten om medische redenen (kanker, genetisch risico …). Deze ingreep wordt terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering, maar de patiëntes moeten nog veel zelf betalen.

Doelgroepenzorg

Op weg naar een permanente opvolging van het zorgtraject ’Moeder&Kind’ op de IMA-Atlas

1 april 2015

Met het oog op de ontwikkeling van indicatoren die een overzicht geven van het globaal zorgtraject van de (toekomstige) moeder, zowel tijdens de zwangerschap, de eigenlijke bevalling en de postnatale periode, heeft het IMA twee rapporten aangemaakt, één aangaande de prenatale zorgen (data 2010) en één met betrekking tot de bevallingsperiode (enkel in ziekenhuismilieu - data 2008-2012).

Doelgroepenzorg

Studie naar factoren die de kans verkleinen dat kankerpatiënten in het ziekenhuis worden opgenomen tijdens de laatste levensmaand(en).

1 april 2015

Hoewel de meerderheid van de Belgen thuis wenst te sterven neemt het ziekenhuis een centrale plaats in bij het levenseinde. Het IMA en de Stichting Kankerregister wilden onderzoeken welke factoren de kans op een ziekenhuisopname beïnvloeden tijdens de laatste levensmaand(en).

VZW InterMutualistisch Agentschap

Bolwerklaan 21 B7

1210 Brussel

KBO 0478.655.210 ● RPR Brussel

@IMAAIM7

IMA-AIM

Nuttige linken

Partners