Consommation de soins

Impact van de Corona-crisis op het aantal ziekenhuisopnames

12 janvier 2021

De impact van de Corona-crisis op de activiteit in de gezondheidsvoorzieningen is groot. In een eerste analyse tonen we gevolgen van de Corona-crisis voor het aantal opnames in verschillende diensten van de algemene ziekenhuizen.

Volume van de ambulante activiteit volgens conventionering

15 décembre 2020

De conventionering van artsen en tandartsen is een van de pijlers die de toegang tot de gezondheidszorg garandeert voor alle Belgische verzekerden.

Soins groupes cibles

Bariatrische chirurgie

29 juin 2020

Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) heeft met het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) samengewerkt aan meerdere publicaties rond bariatrische chirurgie.

Accessibilité financière

Ziekenhuiskosten ten laste van de patiënt

17 juin 2020

Als je als patiënt kiest voor een éénpersoonskamer bij een ziekenhuisopname mogen artsen supplementen aanrekenen binnen bepaalde grenzen, vastgelegd door het intern reglement van het ziekenhuis.

Accessibilité financière

Concentratie van gezondheidszorguitgaven in de populatie

14 mai 2020

Dankzij de exhaustieve dataset waarover het Intermutualistisch Agentschap (IMA) beschikt, is het in staat de concentratie van gezondheidszorguitgaven binnen de Belgische bevolking te berekenen.

Incapacité de travail

Primaire arbeidsongeschiktheid

30 décembre 2019

In deze tweede studie over primaire arbeidsongeschiktheid voeren we een longitudinale analyse uit van de primaire arbeidsongeschiktheid op basis van gegevens van de leden van de 7 Belgische verzekeringsmaatschappijen.

Prévention

Baarmoederhalskanker

22 décembre 2019

Het IMA volgt de baarmoederhalskankerscreening in samenwerking met Sciensano en het Kankerregister al meer dan 15 jaar op. Het IMA publiceert al enkele jaren statistieken in de IMA Atlas.

Accessibilité financière

Gezondheidongelijkheid

15 juillet 2019

Hoe lager op de sociale ladder, hoe slechter de fysieke en mentale gezondheidstoestand. Dat blijkt uit een onderzoek van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). Mensen die in de armste wijken wonen, hebben zelfs een 56 procent hoger risico om binnen het jaar te sterven dan mensen die in de rijkste wijken wonen.

Incapacité de travail

Sociaaleconomisch profiel en zorgconsumptie van personen in primaire arbeidsongeschiktheid

20 juin 2019

Het aantal arbeidsongeschikten alsook de betaalde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Dit heeft geleid tot regelgevende maatregelen om de stijging van de uitgaven te beheersen.

Offre de soins

Fraudebestrijding en doelmatige zorg

4 mars 2019

Toezien op een correcte uitvoering van de ziekteverzekering is een basisopdracht van de ziekenfondsen. Het IMA werkt in dit domein nauw samen met de ziekenfondsen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor de uitvoering van een actieplan.

Offre de soins

Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid

3 décembre 2018

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en het RIZIV bieden ondersteuning aan twaalf pilootprojecten Geïntegreerde Zorg. In deze pilootfase zullen gezondheids- en welzijnsactoren nieuwe zorgmodellen ontwikkelen waarin de patiënt centraal staat.

Consommation de médicaments

Dienstverlening aan farmabedrijven in opdracht van de overheid (art 112)

4 mai 2018

Om de uitgaven onder controle te houden voor heel dure, innovatieve geneesmiddelen is een mechanisme voorzien waarbij de farmaceutische firma’s een contract afsluiten met het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (art 112 van het KB van 01.02.2018).

Agence InterMutualiste

Avenue de Tervueren, 188/A

1150 Bruxelles

@IMAAIM7

AIM-IMA

Liens utiles

Partenaires