Demografische en socio-economische eigenschappen van immunotherapiepatiënten

5 septembre 2022

Immunotherapie is een innovatieve, maar dure vorm van kankerbestrijding. Hierbij wordt het immuunsysteem gestimuleerd om kankercellen te herkennen en aan te vallen. Voor een aantal types van kanker behoort het al tot de standaardbehandeling. In een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) werd in kaart gebracht welke patiënten gebruiken maken van deze therapie.

Antibioticagebruik in België

28 juillet 2022

Eind jaren ’90 behoorde België tot de top 3 van antibioticagebruik in Europa. Overmatig gebruik leidt echter tot antibioticaresistentie, waardoor de behandelingen minder effectief worden. Sinds 2000 vinden er nationale sensibiliseringscampagnes voor een correct gebruik van antibiotica plaats. Uit cijfers van het IMA blijkt dat de consumptie sinds 2015 gevoelig is gedaald.

Diabetes in België

27 juin 2022

In 2020 werden volgens de cijfers van het IMA ongeveer 745.000 Belgen behandeld voor diabetes, zo’n 6,6% van de volledige bevolking. Dat is bijna een derde meer dan in 2010. Bij Belgen met een lager inkomen wordt bijna 11% behandeld voor diabetes. De ziekteverzekering biedt diabetespatiënten verschillende vormen van opvolging en ondersteuning. Het gebruik ervan stijgt, maar er is nog ruimte voor verbetering.

Ziekenhuisbarometer IMA - Gegevens 2020

13 juin 2022

De IMA-ziekenhuisbarometer van 2022 analyseert de kosten ten laste van de patiënt bij een klassieke ziekenhuisopname of een dagopname in 2020. Ook de evolutie sinds 2019 werd onderzocht.

Tandartsbezoeken in België

17 mars 2022

Op tien jaar tijd is het aantal Belgen dat regelmatig naar de tandarts gaat gestegen van 49% naar 55%. Dat komt neer op een stijging van bijna 700.000 personen. Een op drie Belgen gaat naar de tandarts voor preventieve mondzorg. De cijfers liggen wel beduidend lager bij personen met een laag inkomen.

Consommation de soins

Teleconsultaties tijdens de COVID-19-pandemie

16 mars 2022

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werd op 18 maart 2020 een lockdown ingevoerd. Om artsen te helpen bij de triage van patiënten met het coronavirus en om de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen, werden raadplegingen op afstand in het leven geroepen. In een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) wordt onderzocht wat het profiel is van de zorgverleners en patiënten die in 2020 een teleconsultatie hadden.

Zorguitgaven

Impact geïntegreerde zorg op zorguitgaven

8 février 2022

Do we care about high cost patients ? Estimating the savings on health spending by integrated care. The European Journal of Health Economics

De impact van de coronacrisis op het gebruik van geneesmiddelen

3 février 2022

Op 18 maart 2020 ging België in lockdown om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Hierbij viel de niet-dringende, routinematige zorg bijna volledig stil. In een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) wordt onderzocht welk effect de crisis heeft gehad op het gebruik van geneesmiddelen.

Consommation de soins

Impact van de Corona-crisis op het aantal ziekenhuisopnames

20 janvier 2022

De impact van de Corona-crisis op de activiteit in de gezondheidsvoorzieningen is groot. In een eerste analyse tonen we gevolgen van de Corona-crisis voor het aantal opnames in verschillende diensten van de algemene ziekenhuizen.

Overlevingsanalyse na percutane aortaklepimplantatie (TAVI)

28 octobre 2021

In een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) analyseren de onderzoekers de mortaliteit van patiënten met aortaklepstenose (vernauwing van de aortaklep) waarbij een percutaan aortaklepimplantaat (transcatheter aortic valve implant of TAVI) geplaatst werd. Meer bepaald bestuderen ze het verband tussen de overlevingskans en een aantal risicofactoren op vroegtijdig overlijden.

Gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap

22 octobre 2021

Het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap is een complex verhaal. Ziektes kunnen risico’s inhouden voor moeder en foetus, en medicatie kan deze verminderen. Gegevens omtrent de veiligheid van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap zijn echter niet altijd beschikbaar en bepaalde geneesmiddelen kunnen complicaties of afwijkingen met zich meebrengen.

Accessibilité financière

Ziekenhuiskosten ten laste van de patiënt

14 juin 2021

De IMA-ziekenhuisbarometer van 2021 bevat een analyse van de totale factuur ten laste van de patiënt bij een klassieke ziekenhuisopname of een dagopname in 2019. Ook de evolutie sinds 2018 werd onderzocht.

ASBL Agence InterMutualiste

Avenue du Boulevard 21 B7

1210 Bruxelles

BCE 0478.655.210 ● RPM Bruxelles

@IMAAIM7

AIM-IMA

Liens utiles

Partenaires