Persbericht : Amputaties bij diabetespatiënten in dalende lijn - 29/01/2019

Amputaties van de volledige voet werden 10 jaar geleden zeven keer meer uitgevoerd bij diabetespatiënten dan bij de algemene bevolking. Sindsdien is het aantal amputaties gelukkig significant verminderd met ongeveer een derde, wellicht dankzij een betere zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van het Intermutualistisch Agentschap.
En savoir plus

Data4Research : innoverende datakoppelingen voor innoverend mortaliteitsonderzoek

Het Belgisch mortaliteitsonderzoek neemt de laatste jaren een grote vlucht. Ambitieuze onderzoekers, geëngageerde databeheerders en vooral innoverende koppelingen van data vormen de motor achter de ontwikkelingen. Op vrijdag 26 oktober 2018 organiseert Statbel, het Belgische statistiekbureau, in samenwerking met Stichting Kankerregister, het InterMutualistisch Agentschap, Sciensano en het eHealth-Platform een workshop over deze ...
En savoir plus

Persbericht : Forfaitair gefinancierde wijkgezondheidscentra : goedkoper voor patiënt, even duur voor ziekteverzekering en minstens even goed - 08/12/2017

Forfaitair gefinancierde wijkgezondheidscentra kosten de ziekteverzekering evenveel maar zijn goedkoper voor de patiënt. Bovendien scoren ze op een aantal onderzochte kwaliteitsindicatoren beter. Dat blijkt uit een studie van het InterMutualistisch Agentschap (IMA).
En savoir plus

Persbericht : Aantal keizersneden varieert sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis - 08/11/2016

Als lid van de Raad van Bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) ontving het Intermutualistisch Agentschap (IMA) het KCE-rapport ‘Geplande keizersnede : wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van moeder en kind ?’. In het verlengde van dit rapport maakt het IMA het aandeel keizersneden per materniteit bekend.
En savoir plus

Patiëntvriendelijk akkoord met esthetisch chirurgen rond tarieven voor borstreconstructies – IMA engageert zich tot monitoring 05/07/2016

Geen enkel supplement meer in een meer- of tweepersoonskamer. Plafonnering op 100 procent ereloonsupplementen in een eenpersoonskamer. Hogere erelonen vanuit de ziekteverzekering voor de plastisch chirurgen. En een betere multidisciplinaire opvolging. Dat zijn de krachtlijnen van het akkoord dat ziekenfondsen en artsen sloten over borstreconstructies om medische redenen. Daarmee komt een einde aan een jarenlange discussie waarbij patiëntes de rekening moesten betalen. Het IMA en de ...
En savoir plus

Persbericht : Longkankerchirurgie : keuze ziekenhuis is van levensbelang - 22/04/2016

Van alle ziekenhuizen die in 2014 longkankerchirurgie uitvoerden, komt bijna één op de drie niet aan tien ingrepen op een jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). Zeer zorgwekkend, want in die ziekenhuizen heb je dubbel zoveel kans om te sterven als in ziekenhuizen die meer ingrepen uitvoeren, blijkt uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.
De mortaliteit voor longkankerchirurgie is na zestig dagen dubbel zo groot in centra die ...
En savoir plus

Persbericht : Elke week twintig 17-jarigen op spoed na alcoholmisbruik - 2016/04/13

Bijna 1.000 zeventienjarigen belandden in 2014 in het ziekenhuis met een alcoholintoxicatie. Dat zijn er opnieuw meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA).
Minstens vier glazen alcohol in een tijdspanne van twee uur voor een vrouw en minstens zes glazen voor een man. Dat is volgens de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) de definitie van bingedrinking. Wie te veel drinkt, riskeert een alcoholintoxicatie op te lopen en op ...
En savoir plus

Persbericht : Ziekenfondsen en artsen doen een dringende oproep om werk te maken van referentiecentra pancreaskanker. - 2015/05/27

Nieuwe cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) tonen namelijk opnieuw aan dat het sterfterisico na een Whipple-operatie dubbel zo hoog is in ziekenhuizen die minder dan tien ingrepen per jaar doen. De cijfers bleven onveranderd ondanks eerdere pleidooien voor referentiecentra.
Het hervormingsplan van minister van gezondheidszorg Maggie De Block is volgens pancreasspecialisten een eerste en een belangrijke stap in de goede richting. De hervorming is noodzakelijk om patiënten de ...
En savoir plus
Agence InterMutualiste

Avenue de Tervueren, 188/A

1150 Bruxelles

@IMAAIM7

AIM-IMA

Liens utiles

Partenaires