InterMutualistisch Agentschap (IMA) bestaat 10 jaar. Het ideale moment om terug te blikken op het voorbije decennium. Maar uiteraard ook een geschikt moment om ons te buigen over de toekomstige positionering van het IMA. Naast een terug- en vooruitblik is er ook tijd voor debat. Het spanningsveld tussen individuele privacy en nominatieve ontsluiting van relevante beleidsinformatie is het onderwerp van gesprek. Het seminarie heeft plaats op 18 december in het Paleis der Academiën. Het programma start om 13u30 en wordt afgesloten met een receptie om 16u00. Hierna vindt u het gedetailleerde programma, de persnota, het welkomstwoord door Patrick Verertbruggen, de project tijdlijn en de presentaties. Inschrijven kan via email IMA-10-AIM@intermut.be. of telefonisch 02/737.51.50 vóór 8 december. We hopen u op de viering van het 10-jarig bestaan van het IMA te mogen verwelkomen. Met de meeste hoogachting, De voorzitter Marc Justaert De secretaris Patrick Verertbruggen