We hebben deze statistieken tijdens de actualisatie van 2019 verbeterd. We berekenen de dekkingsgraad van de screening op baarmoederhalskanker op basis van het cytologisch onderzoek van de screeningsuitstrijkjes.

In het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalde het aandeel vrouwen dat zich liet screenen met bijna een kwart tussen 2008 en 2017.

Meer uitleg bij deze statistieken uit de IMA Atlas, en een bespreking van de dalende trend in Wallonië en Brussel, vindt u in ons vierde rapport.

Sinds 2013 organiseert het Vlaams Gewest zijn eigen screeningsprogramma. Recente statistieken voor Vlaanderen vindt u in de publicaties van het CvKO (Centrum voor Kankeropsporing) https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/.