Sinds de opstart van het borskankerscreeningsprogramma in 2001, volgt het Intermutualistisch Agentschap (IMA) de evolutie ervan op (screeningsmammografie), evenals de impact hiervan op de opportunistische screening (diagnostische mammografieën).

Het overzicht van bijna 10 jaar bevolkingsonderzoek in het achtste rapport (2007-08 en 2009-10) maakt een lange termijnanalyse mogelijk van de trouw ten opzichte van een bepaalde screeningspiste. De analyse laat ook toe rekening te houden met de effectieve termijn tussen twee mammografische onderzoeken. Een aantal kwaliteitscriteria, zoals het aandeel aanvullende onderzoeken, het percentage biopsieën en tumorectomieën en de eraan verbonden termijnen tussen onderzoek en ingreep, werden eveneens ontwikkeld. De Franstalige versie is reeds beschikbaar, de Nederlandstalige versie van het rapport zal begin oktober gedownloaded kunnen worden. Voor 2011-2012 wordt in de IMA Atlas het percentage vrouwen van 50-69 jaar met ten minste een diagnostische mammografie en/of screeningsmammografie (wat gelijkstaat aan de totale dekkingsgraad uit het rapport) gepubliceerd : die bereiken 68% in het Vlaams Gewest, 53% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 56% in het Waals Gewest.

In 2011 hebben de drie Gemeenschappen bevoegd voor bevolkingsonderzoek, de Stichting tegen Kanker en het IMA samengewerkt in een onderzoek naar de kenmerken van vrouwen die niet deelnemen aan de screeningsprogramma’s.

Vanuit die samenwerking werd een geografische tool ontwikkeld om de deelname aan borstkankerscreening te stimuleren via lokale campagnes. De uitwerking en evaluatie van deze campagnes kan gebeuren op niveau van provincies, arrondissementen, gemeenten of zelfs statistische sectoren. De indicatoren van deze tool werden bijgewerkt en zijn beschikbaar op de website van de IMA Atlas onder de rubriek lange termijn monitoring van screeningcampagnes. Tussen 2007-2012 was het aandeel vrouwen dat nooit een mammografisch onderzoek onderging 20% in het Vlaams Gewest en 26% in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Contact
Valérie Fabri - valerie.fabri@solidaris.be

ASBL Agence InterMutualiste

Avenue du Boulevard 21 B7

1210 Bruxelles

BCE 0478.655.210 ● RPM Bruxelles

@IMAAIM7

AIM-IMA

Liens utiles

Partenaires