De verschillende databanken en vier Belgische onderzoekscases op die data worden voorgesteld. De studiedag wordt afgerond met een presentatie door dhr. Johannes Klötz (Statistics Austria) die de vergelijkbare Oostenrijkse situatie zal duiden. De toekomst is aan innovatie en innovatie staat gelijk aan ‘koppelingen’. De workshop richt zich daarom niet alleen tot mortaliteitsonderzoekers maar tot iedereen met een brede interesse in data, en gezondheidsdata in het bijzonder.

Programma

09u30 - 10u00 : Onthaal
10u00 - 11u00 : Inleiding en presentatie data Statbel (algemene en oorzaakspecifieke mortaliteit)
11u00 - 11u10 : Koffiepauze

11u10 - 12u10 : Presentatie data :
- Stichting Kankerregister
- InterMutalistisch Agentschap
- Sciensano

12u10 - 13u00 : Lunch

13u00 - 14u20 : Onderzoekers aan het woord
- Sociale ongelijkheid in kankerincidentie, -survival en -sterfte : een cohortestudie aan de hand van individueel gelinkte data - mevr. Hadewijch Vandenheede VUB Interface Demography
- ’Using linked administrative and disease-specific databases to study end-of-life care on a population level ’ - dhr. Kristof Faes, dhr. Robrecht De Schreye UGENT/VUB End-of - Life Care Research Group
- Les inégalités sociales de mortalité en Belgique de 1991 à nos jours : exploitation de tables de mortalité par groupe social - dhr. Thierry Eggerickx, dhr. Christophe Vandeschrick, dhr. Jean-Paul Sanderson, dhr. Luc Dal - UCL Centre de recherce en démographie et sociétés
- HEASP - Health, Environment and susceptible Populations - mevr. Claire Demoury - Sciensano

14u20 - 14u30 : Koffiepauze

14u30 - 15u00 : Dhr. Frank Robben
- Welke ondersteuning kunnen het eHealth-platform en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bieden bij mortaliteitsonderzoek ?

15u00 - 15u50 : Dhr. Johannes Klötz (Statistics Austria)
- An analysis of absolute poverty, excess mortality and excess morbidity in a European perspective (based on longitudinal EU-SILC UDB data).
- An analysis of mortality determinants of elderly Austrian men (80-99 years), based on a mortality follow-up of register-based census records additionally linked with tax records and social security administrative data.

15u50 - 16u00 : Slotconclusies
16u00 - 17u00 : Drink

Praktische informatie

Wanneer ?
Vrijdag 26 oktober 2018 van 10u tot 16u

Waar ?
Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) - Fod Economie - Atrium, zaal 1B03 - Vooruitgangstraat 50 - 1210 Brussel

Hoe deelnemen ?
Deelname is gratis, maar door het beperkt aantal plaatsen is inschrijven voor 19 oktober is verplicht.
Schrijf u hier in : Inschrijvingsformulier
U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving samen met het definitieve programma, een week voor de workshop.

Voor meer informatie : Statbel@economie.fgov.be en op Statbel : https://statbel.fgov.be/nl/data4research