De onderzoekers kozen voor vier goed afgebakende geneesmiddelengroepen ter behandeling van hoge bloeddruk, diabetes, luchtwegaandoeningen en ADHD. Meer specifiek gingen ze na in hoeverre patiënten stopten met hun medicatie, in welke mate er nieuwe patiënten startten en of er een effect was op de therapietrouw.

In vergelijking met 2019 lag het aantal starters in 2020 bij alle onderzochte geneesmiddelengroepen lager. Bij de afkondiging van de lockdown midden maart deed er zich een sterke daling voor. Na de versoepelingen in mei 2020 steeg het aantal starters terug naar het niveau van het voorgaande jaar, maar er was geen inhaalbeweging.

Dit betekent dat deze aandoeningen, die normaal tijdens routineonderzoeken aan het licht komen, bij een deel van de patiënten niet werden vastgesteld en er geen behandeling met geneesmiddelen werd opgestart.

De therapietrouw bleef in 2020 wel ongeveer hetzelfde als in 2019. De meeste reguliere gebruikers zijn hun medicatie als voorheen blijven afhalen.