Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) is een data-expertisecentrum met een kernteam van 20 personen dat patiëntengegevens van de zeven Belgische ziekenfondsen samenbrengt op één platform. Het IMA maakt de data toegankelijk voor onderzoek en analyses die tot doel hebben de toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit van de Belgische gezondheidszorg te verbeteren. Het stelt hiervoor open data ter beschikking in de IMA Atlas en begeleidt onderzoekers bij het gebruik van micro-data. Het IMA voert ook zelf analyses uit en werkt mee aan beleidsondersteunend en universitair onderzoek.

Meer info over het IMA vind je op https://ima-aim.be.

Je functie

Als directeur ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer. Het team bestaat uit ongeveer 20 gepassioneerde data-experten. Je werkt mee aan de totstandkoming en de uitvoering van het jaarprogramma. Je werkt nauw samen met onze stakeholders en met statistische en wetenschappelijke instanties uit de gezondheidssector.

Je bent het aanspreekpunt van onze organisatie, een bruggenbouwer, een strategisch denker en een motivator.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Rapporteert aan de Raad van Bestuur van het IMA; werkt nauw samen met de Raad van Bestuur en de Program Board bij de totstandkoming van het jaarprogramma, de ontwikkeling van nieuwe projecten en bij het beheer van complexe dossiers.
 • Bent verantwoordelijk, samen met de adjunct-directeur, voor het leiden van het IMA, en neemt in het bijzonder de verantwoordelijkheid voor het program-management, het HR-management, en het logistieke en budgettair beheer.
 • Werkt samen met de adjunct-directeur een ambitieus en innovatief jaarplan uit dat voldoet aan wetenschappelijke criteria en dat rekening houdt met de strategische prioriteiten die bepaald worden door de Raad van bestuur.
 • Werkt nauw samen met de studiediensten van de verschillende verzekeringsinstellingen.
 • Verstrekt informatie over studies aan ziekenfondsen en bestuurders en maakt deze toegankelijk voor het grote publiek.
 • Onderhoudt regelmatig contact met de externe stakeholders in het domein van de volksgezondheid, waaronder KCE, BCR, RIZIV, Sciensano, healthdata.be, Departement Zorg, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, AVIQ, Iweps, FOD Volksgezondheid en Sociale Zekerheid, VIKZ, PAQS, en andere statistische en onderzoeksorganisaties.
 • Verzekert een actieve deelname van het IMA bij transversale initiatieven van de ziekenfondsen.
 • Werkt intensief samen met andere wetenschappelijke instellingen op het gebied van gezondheid om coherente wetenschappelijke adviezen te bieden.

Doelstellingen

De directeur

 • Leidt de uitvoering van het managementplan en het operationele plan van het IMA zodat de strategische keuzes van de Raad van Bestuur en de aan het IMA toevertrouwde opdrachten worden gerealiseerd.
 • Biedt kwalitatieve antwoorden op verzoeken om samenwerkingen en projecten aan te gaan en levert een eerste evaluatie die moet worden gevalideerd door de instanties.
 • Verzekert een efficiënt beheer van personeel, financiële en logistieke middelen en ICT-ontwikkelingen, rekening houdend met het budget van het IMA.
 • Ontwikkelt, of stelt samen met de adjunct-directeur, performante projectmanagementtools ter beschikking.
 • Waakt over de veiligheid en de bescherming van gegevens
 • Draagt bij aan een goede communicatie en verspreiding van onderzoeksresultaten, aan de erkenning en reputatie van het IMA, en vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe.

Profiel

 • Je beschikt over een universitair diploma.
 • Je hebt een relevante ervaring met het aansturen van een team.
 • Je hebt een goede kennis van de methodologieën van wetenschappelijk onderzoek.
 • Je hebt interesse in de sector van de publieke gezondheidszorg.
 • Je hebt sterke leiderschapskwaliteiten met het vermogen om teams te motiveren en ontwikkelen; Initiatief nemen en beslissen zijn jouw talenten.
 • Je beschikt over een analytische en strategische geest.
 • Je kan goed functioneren in een gemengd Frans-Nederlandstalig team. Een perfecte actieve kennis van het Frans of Nederlands en een goede actieve kennis van de andere landstaal is een vereiste.

We bieden

Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur. Een ongedwongen spirit binnen een klein, gedreven team van hoogopgeleide professionals. Een aantrekkelijk salaris in overeenstemming met je ervaring aangevuld met extralegale voordelen. Een centraal gelegen locatie in Brussel die uitstekend bereikbaar is met openbaar vervoer. Een duurzame kantoorruimte met aandacht voor comfort, ergonomie en het evenwicht tussen individueel werk en coworking.

Heb je interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 22 april 2024 naar volgende adressen: Luc.vangorp@cm.be en Patrick.verertbruggen@solidaris.be met in cc HR@intermut.be