Een studie van het IMA en het onderzoekscentrum voor epidemiologie, biostatistiek en klinisch onderzoek van de Université Libre de Bruxelles beschrijft de trends in de voorgeschreven en afgeleverde geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. De onderzoekers stellen een top 20 op van de meest afgeleverde geneesmiddelen tijdens de zwangerschap, nemen de evolutie gedurende drie periodes (2003-2005, 2009-2011, 2015-2017) onder de loep en bepalen de prevalentie van de verstrekking van potentieel gevaarlijke geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens in de databank Permanente Steekproef (EPS).

Uit de studie blijkt dat er een duidelijke stijging is van het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Progesteron en antibiotica worden het vaakst voorgeschreven en het gebruik van (aanbevolen) vaccins zit duidelijk in de lift. Hoewel het gebruik tijdens de zwangerschap wordt afgeraden, steeg het gebruik van NSAID’s (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen – voornamelijk ibuprofen en ketorolac) over de drie geobserveerde periodes.