Twaalf pilootprojecten verspreid over heel België geven vorm aan dit plan. Samen bestrijken ze een regio van 2,33 miljoen mensen of ongeveer een vijfde van de Belgische bevolking.

Het IMA draagt bij aan de wetenschappelijke ondersteuning van de pilootprojecten. We analyseren veranderingen in de zorguitgaven in de pilootregio’s en brengen met behulp van indicatoren de evolutie van de gezondheidszorgen in kaart.

Doelstelling
Het plan ‘Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid’ sluit aan bij een wereldwijde ontwikkeling in de zorg waarbij de patiënt centraal staat. Het vertrekt vanuit de vaststelling dat het huidige zorg- en welzijnslandschap te versnipperd en gefragmenteerd is, en streeft naar een meer geïntegreerd zorgaanbod.
Geïntegreerde zorg heeft een drievoudige doelstelling (Triple Aim) :

  • voor de patiënt, in het bijzonder de chronisch zieke : een verbetering van de kwaliteit van de zorg
  • voor de bevolking : een verbetering van de gezondheid en de levenskwaliteit
  • voor het gezondheidssysteem : een doeltreffender gebruik van de beschikbare middelen

Om deze doelstellingen te bereiken zijn veranderingen nodig in de organisatie en de financiering van zorg, alsook in de manier van denken en handelen bij patiënten, zorgverleners en beleidsmakers. Onze overheden willen deze veranderingen niet van bovenaf opleggen maar tot stand brengen in samenwerking met alle betrokken stakeholders. Meer informatie omtrent de missie en visie van het Plan geïntegreerde zorg vindt u hier.

12 pilootprojecten
Sinds 2018 zijn twaalf pilootprojecten geïntegreerde zorg actief : zes in Vlaanderen, vijf in Wallonië en één in Brussel. Gedurende vijf jaar krijgen de projecten de kans om nieuwe initiatieven inzake geïntegreerde zorg lokaal te ontwikkelen en uit te testen. Elk project bestaat uit een breed consortium van lokale actoren, zoals zorgorganisaties van de eerste en de tweede lijn, welzijnspartners, ziekenfondsen, patiëntenorganisaties en lokale besturen. Samen met deze partners hebben de projecten een specifiek actieplan voor hun regio ontworpen, aangepast aan de lokale noden en behoeften.

De federale overheid staat de pilootprojecten bij in de uitvoering van de actieplannen, en dit zowel op administratief, financieel, methodologisch als wetenschappelijk vlak.

Wetenschappelijke ondersteuning door het IMA
In opdracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en het RIZIV biedt het IMA volgende ondersteuning aan de pilootprojecten :

  • Analyse van de evolutie van de zorguitgaven : geïntegreerde zorg beoogt een doeltreffender gebruik van de beschikbare middelen. Om dit te evalueren schatten we het effect van de pilootprojecten op de uitgaven voor gezondheidszorgen.
  • In samenwerking met Prof. Erik Schokkaert (KU Leuven), Prof. Catherine Dehon (ULB) en dr. Marc Bruijnzeels (Jan van Es Instituut, NL) werkten we aan een verbetering van deze schattingen. Het rapport ‘Budgetgarantie en efficiëntiewinsten van het Plan Geïntegreerde Zorg’ beschrijft de methodologische bouwstenen van het schattingsmodel.
  • Monitoring van zorggebruik : met een 100-tal indicatoren brengen we de evolutie van het zorggebruik in de pilootregio’s in kaart.

Meer informatie
Meer informatie over het Plan en de pilootprojecten geïntegreerde zorg vindt u op de website www.integreo.be.

Contact IMA
Karen Geurts
0476 95 18 53
karen.geurts@intermut.be