Griepvaccinatiecampagnes

Het IMA heeft in het verleden op vraag van de Vlaamse overheid de impact van de griepvaccinatiecampagnes in kaart gebracht voor de globale populatie en voor specifieke risicogroepen (ouderen, diabetici, zwangere vrouwen). Door het ontbreken van vaccinatiecijfers verwezenlijkt binnen het circuit voor arbeidsgeneeskunde werd de vaccinatiegraad binnen de beroepsbevolking echter zwaar onderschat. Voor de belangrijke risicogroep van ouderen (65+) konden aanvankelijk wel betrouwbare cijfers opgeleverd worden. Sinds 2010 organiseert de Vlaamse Gemeenschap zelf de aankoop en verdeling van griepvaccins voor de residentiële ouderenzorg (ROB/RVT). Daarom besliste het IMA na de presentatie van de resultaten van de vaccinatiecampagnes voor de winters 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008 en 2008-2009 deze cijfers niet verder bij te werken.

Contact InterMutualistisch Agentschap (IMA) :

Johan Vanoverloop - johan.vanoverloop@intermut.be