Door het ontbreken van vaccinatiecijfers verwezenlijkt binnen het circuit voor arbeidsgeneeskunde werd de vaccinatiegraad binnen de beroepsbevolking echter zwaar onderschat. Voor de belangrijke risicogroep van ouderen (65+) konden aanvankelijk wel betrouwbare cijfers opgeleverd worden. Sinds 2010 organiseert de Vlaamse Gemeenschap zelf de aankoop en verdeling van griepvaccins voor de residentiële ouderenzorg (ROB/RVT). Daarom besliste het IMA na de presentatie van de resultaten van de vaccinatiecampagnes voor de winters 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008 en 2008-2009 deze cijfers niet verder bij te werken.

Contact InterMutualistisch Agentschap (IMA)
Johan Vanoverloop - johan.vanoverloop@intermut.be