Op deze schijnbaar eenvoudige vraag wilden we een antwoord kunnen formuleren. Er was namelijk onduidelijkheid over de trend van het antibioticagebruik. Volgens het aantal Defined Daily Doses (DDD), de meeteenheid voor geneesmiddelengebruik aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), bleek het antibioticagebruik nauwelijks te dalen. Toch was er een duidelijke daling van de uitgaven én het aantal terugbetaalde verpakkingen antibiotica. Zo wisten we ook niet met zekerheid of de Belgische antibioticacampagnes sinds 2001 een gunstig effect hebben gehad.

In deze studie wordt de meest geschikte meeteenheid bepaald om het antibioticagebruik in België op te volgen. Het antibioticagebruik in België in het laatste decennium wordt gedetailleerd beschreven. Zo kan het effect van de Belgische antibioticacampagnes sinds 2001 worden geëvalueerd. Tenslotte worden mogelijke oorzaken van de eventuele ongelijkheden in antibioticagebruik tussen voorschrijvers en patiënten onderzocht.

Het ’Vaccine & Infectious Disease Institute’ (VAXINFECTIO) van de Universiteit Antwerpen coördineerde de studie in opdracht van het Belgische Centrum voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) stond in voor de datalevering van gecodeerde gegevens na pre-analyse en werkte actief mee aan analyse en rapportering.

Wetenschappelijke artikels gepubliceerd na deze studie :

Via www.e-learninghealth.be vind je de e-learning “Veilig minder antibiotica ?”. Deze korte (10 minuten) training is gratis en heeft de steun van onder andere BAPCOC en de Europese Antibioticadag. Ze is gebaseerd op de ook op langere termijn kosteneffectieve e-learning GRACE INTRO, die ook beschikbaar is op hetzelfde platform als vervolg op “Veilig minder antibiotica ?”.

Contact InterMutualistisch Agentschap (IMA) :
Birgit Gielen - birgit.gielen@intermut.be
Vaccine & Infectious Disease Institute (VAXINFECTIO) van de UA : Dr. Samuel Coenen - samuel.coenen@uantwerpen.be