Op vraag van het RIZIV verzamelden we op het IMA de gegevens van het aantal klassieke opnames per week tussen 6 januari 2020 en 26 december 2021. Deze aantallen vergeleken we met de weekgegevens in 2019 voor dezelfde periode.

In maart vroeg de overheid aan de ziekenhuizen om alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen op te schorten voor onbepaalde duur.
Het aantal opnames daalde de daaropvolgende weken tot ongeveer 20.000 per week, vergeleken met ongeveer 35.000 per week in 2019.
Uitzondering op deze sterke daling is de activiteit op de materniteit, waar een kleinere daling te zien is.

Vanaf 4 mei was een geleidelijke heropstart van de normale ziekenhuisactiviteiten weer mogelijk, hetgeen opnieuw vast te stellen is in de stijgende aantallen tijdens die week en de daaropvolgende weken.

In deze cijfers zijn de dagopnames en de opnames in de psychiatrische ziekenhuizen niet inbegrepen. Ten slotte vertellen deze eerste statistieken ook niets over de duur van de opnames, over de hoeveelheid werk of de werkdruk op het verzorgend en medisch personeel.