Daarom onderzocht het IMA samen met KU Leuven, de Universteit Antwerpen, de Universiteit Hasselt en Sciensano de impact van luchtverontreiniging op het Belgische gezondheidszorgsysteem. Meer bepaald : de invloed van fijn stof op het voorkomen van behandelingen voor acute klontervorming in bloedvaten (acute trombo-embolie).

We analyseerden IMA-gegevens over de terugbetaling van bepaalde medicatie en medische interventies voor het behandelen van acute trombo-embolie. We combineerden deze met dagelijkse concentraties fijn stof over het hele Belgische grondgebied.

Deze studie toont aan dat een verhoogde concentratie fijn stof geassocieerd is met een toename in de behandeling voor acute trombo-embolie kort na de blootstelling. Dit wijst op een verhoogde kans op beroertes of hartinfarcten. Luchtverontreiniging heeft dan ook een impact op het gebruik van gezondheidszorgen.

De publicatie over deze studie kan teruggevonden worden op https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749119332956.