Het IMA voert opdrachten uit op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde ministers, de leden van de Raad van Bestuur, de ziekenfondsen, de verschillende partners en actoren binnen het gezondheidssysteem en academische onderzoekers. Het IMA biedt een waaier van diensten aan, gaande van het ter beschikking stellen van de ruwe data tot het uitvoeren van onderzoek.
De missie en doelstellingen van het IMA bepalen het kader waarbinnen projecten en opdrachten worden uitgevoerd.

De Programmawet van 24/12/2002 legde de missie van het IMA vast : « de door de verzekeringsinstellingen verzamelde gegevens te analyseren in het kader van hun opdrachten en de informatie hieromtrent te verstrekken. »

Onze visie

Het IMA beheert patiëntengegevens van de ziekenfondsen om deze ter beschikking te stellen en te analyseren voor het behoud en de verbetering van de performantie, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de Belgische gezondheidszorg en ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit gebeurt op eigen initiatief of op vraag van de partners.
Het IMA streeft naar een efficiënt gebruik van haar gegevens voor beleid en onderzoek, inclusief via verrijking met andere gegevensbronnen. Dit alles gebeurt met respect voor de privacy en de veiligheid van de gegevens.
Via de Atlas biedt het IMA een breed publiek toegang tot statistieken en gezondheidsindicatoren.

Onze strategische doelstellingen

I – Beleidsondersteunende analyses
Het IMA ondersteunt de rol van de ziekenfondsen door analyses en studies. Dit heeft als doel het behoud en de permanente verbetering van een performant systeem van gezondheidszorg en ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De onderzoeken van het IMA concentreren zich rond :

  • Toegankelijkheid van zorg (financieel, geografisch, …)
  • Doelmatig, correct en rationeel gebruik van de beschikbare middelen
  • Kwaliteit van zorg
  • Opvolgen van volksgezondheid en gezondheidsdoelstellingen
  • Financiering en organisatie van zorg, de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • Preventie

II – Data-expertisecentrum
Het IMA is een data-expertisecentrum en levert professionele dienstverlening aan interne en externe partners. De IMA-databanken vormen de toegangspoort tot gegevens van de ziekenfondsen voor onderzoek en beleid. Het IMA stelt ruwe, anonieme facturatiegegevens ter beschikking, maar levert ook verwerkte bestanden, anonieme resultaatsbestanden of studies. Dit is mogelijk dankzij de rechtstreekse verbinding met de ziekenfondsen en de medische experten waarmee het IMA samenwerkt.

III – Samenwerking
Het IMA werkt permanent aan een optimale interne organisatie en een versterking van de samenwerking met de partners en de andere actoren in het domein.