Birgit Gielen
Directeur
birgit.gielen@intermut.be
02 891 72 30
0474 34 74 66
Birgit is doctor in de wetenschappen. Na acht jaar klimaatonderzoek op planten, en bijna evenveel onderzoek op ziekenfondsdata, coördineert ze sinds 2015 de IMA-CEL. Ze volgt het jaarprogramma op, met inbegrip van budgetten en relaties met de partners. Ze organiseert en motiveert medewerkers om de objectieven van het IMA te realiseren en een optimale dienstverlening aan de partners te garanderen.
Johan Vanoverloop
Adjunct-directeur
johan.vanoverloop@intermut.be
0497 22 46 23
Johan werkt deeltijds voor het IMA, volgt mee het jaarprogramma op en begeleidt sommige studies. Kan terugblikken op 20 jaar ervaring met gegevensverwerking in de studiedienst van een ziekenfonds. Heeft een master in psychologie en in statistics.
Jérôme Paque
Management Assistant
jerome.paque@intermut.be
0473 80 62 40
Jérôme is opgeleid als vertaler en vertaalt alle interne en externe IMA-documenten uit het Nederlands naar het Frans. Naast de administratieve ondersteuning die hij biedt, werkt hij ook mee aan de actualisering van de IMA Atlas en beheert hij de IMA-website alsook de verzending van externe communicatie (nieuwsbrief, persberichten...).
El Maâti Allaoui
Data analist – Project Manager
el.maati.allaoui@intermut.be
0471 905 090
El Maâti is statisticus. Na 6 jaar onderzoek en onderwijs aan SBS-EM (ULB) is hij in 2015 in dienst getreden bij het IMA als Data Scientist en expert in data-analyse. Hij biedt ondersteuning op het gebied van statistische methodologie aan IMA-onderzoekers en externe onderzoekers. En hij is betrokken bij diverse nationale en internationale studies voor de evaluatie en monitoring van de gezondheidszorg en de analyse van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van geneesmiddelen.
Tonio Di Zinno
Data analist – Project Manager
tonio.dizinno@intermut.be
0474 630 319
Tonio is landbouwkundig ingenieur. Na een lange carrière als analist bij een ziekenfonds is hij nu als expert in geneeskundige verzorgings- en invaliditeitsgegevens betrokken bij de ondersteuning, het beheer of de facilitering van projecten binnen de IMA-CEL . Dit ter bevordering van de continue verbetering van het gezondheidszorgsysteem en een efficiënte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Karen Geurts
Data analist – Project Manager
karen.geurts@intermut.be
0476 951 853
Karen is doctor in de economie. Ze bestudeert veranderingen in het beleid, organisaties en huishoudens met behulp van analysetechnieken voor grootschalige data.
Als analist bij het IMA onderzoekt ze hoe nieuwe vormen van zorgorganisatie leiden tot veranderingen in het zorggebruik en de zorguitgaven. Ze ontwikkelt ook metadata en andere tools die de IMA-data beter toegankelijk maken voor onderzoek.
Iris Grant
Data analist – Project Manager
iris.grant@intermut.be
02 891 72 22
Iris is doctor in de economie met onderzoekservaring in de marktwerking van de gezondheidssector. Ze voert beleidsondersteunende analyses uit op basis van gegevens uit de IMA databanken ter bevordering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Ze begeleidt tevens externe partners bij de aanvraag en het gebruik van IMA data voor hun onderzoek.
Xavier Rygaert
Data analist - Project Manager
xavier.rygaert@intermut.be
02 891 72 21
Xavier is data analist met een bachelor diploma verpleegkunde en een masterdiploma in de volksgezondheid, expert in epidemiologie en gezondheidseconomie. Xavier werkt regelmatig met SAS, R, SQL en UNIX programmeertalen. Hij werkt samen met onderzoekers om onderzoeksvragen te vertalen op een manier die aangepast is aan de IMA-databanken, om ze te implementeren in computertaal en om de resultaten te interpreteren.
Dirk De Kesel
DPO – Technisch coördinator
dirk.dekesel@intermut.be
Van opleiding IT ’er en reeds lange tijd bezig met security en privacy naast de traditionele IT management kant. Dirk heeft o.m. 11 jaar bij een mutualiteit gewerkt als IT architect & projectleider. Daarna volgde een periode van IT coördinatie op het Nationaal Intermutualistisch Collège om dan bij het IMA aan de slag te gaan als Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) en coördinator van het IT platform.
David Jaminé
Data Manager - Coördinator data trajecten / software
david.jamine@intermut.be
0490 49 11 97
David is bioloog met lange ervaring in diverse sectoren. Hij is verantwoordelijk voor het uitstippelen van trajecten voor de koppeling van externe data aan IMA data. Hij behandelt op vraag van het RIZIV en farmaceutische firma’s analyses van zgn. ‘Hoofdstuk IV’ geneesmiddelen en begeleidt tevens projecten van externe partners bij de aanvraag en het gebruik van IMA data voor hun onderzoek.
Remi Van de Reyd
Data Manager – Coördinator Permanent Steekproef – Technisch coördinator
remi.vandereyd@intermut.be
0474 63 57 04
Remi is landbouwingenieur. Na o.m. 9 jaar ervaring met dataverwerking binnen de studiedienst van een ziekenfonds is hij sindsdien in meerdere functies actief binnen het IMA. Actueel coördineert hij de activiteiten voor de uitbouw van de Permanente Steekproef (EPS) en de support van de gebruikers.
Daarnaast werkt hij mee aan de activiteiten in technische dossiers en beheer van het IT-platform.
Alessandro Fiorenza
Coördinator fraudebestrijding en handhaving in de gezondheidszorgen
alessandro.fiorenza@intermut.be
0473 84 16 10
Alessandro studeerde af als politicoloog. Hij gebruikt zijn kennis om intermutualistische antifraudeprojecten te coördineren. Maandelijks vergaderen de ziekenfondsen samen om fraudedossiers en fraudedetectieprojecten te bespreken. Hij houdt overzicht over de verschillende projecten, waarvoor heel wat data-analyses op IMA-data moeten gebeuren. Alessandro is de link tussen de ziekenfondsen en het IMA.
Sarah Bel
Data Manager
sarah.bel@intermut.be
02 891 72 78
Sarah heeft een bachelor in de voedings- en dieetkunde en master in de gezondheidsbevordering. Als data manager bij het IMA is ze verantwoordelijk voor het verwerken van de Farmanet gegevens die verzameld worden door de 7 ziekenfondsen. Voor enkele projecten met externe partners neemt ze de rol als projectleider op zich en voert ze ook geregeld data-extracties van de IMA-databanken uit.
Danielle Croisiaux
Data Manager
danielle.croisiaux@intemut.be
0485 57 00 14
Danielle, Data Manager bij het IMA, heeft een diploma kinesitherapie en is opgeleid in business intelligence. Ze verzamelt en standaardiseert de gegevens van de verzekeringsinstellingen, onder andere de gegevens uitkeringen, COVID en “ad hoc”-leveringen.
Voor de studies van het IMA en de partners voert zij ook gegevensextracties uit, steeds in overeenstemming met de GDPR.
Carine Pochet
Data Manager
carine.pochet@intermut.be
02 891 72 26
0477 26 23 47
Carine behaalde een Master in de Wiskunde, aangevuld met een certificaat in de Statistiek. Zij behandelt verzoeken van de farmaceutische industrie in het kader van een "Art. 81/111"-overeenkomst of in het kader van een revisie, op vraag van het RIZIV. Ze neemt ook deel aan het project "Plan Geïntegreerde Zorg". Na meer dan 15 jaar in een verzekeringsinstelling te hebben gewerkt, kent het domein geen geheimen meer voor haar.
Anneke Verbeke
Data Manager
anneke.verbeke@intermut.be
0477 97 47 42
Anneke is afgestudeerd als Master Biologie. Als Data Manager beheert ze het verzamelen en verwerken van de dataleveringen Populatie van de verzekeringsinstellingen. Ze verzorgt de aanmaak van de Patiënten-databank en de oplevering van data en statistieken aan externen voor een aantal recurrente projecten. Daarnaast volgt ze enkele projecten met externe partners op als projectleider.
Martine Verstreken
Data Manager
martine.verstreken@intermut.be
0473 80 62 32
Martine is licentiate sociologie. Als Data Manager beheert ze het verzamelen en verwerken van de dataleveringen “GZSS” van de verzekeringsinstellingen. Daarnaast verzorgt ze de aanmaak van de Patiënteel-databank, de aanmaak van een aantal ATLAS-indicatoren (huisartsencontacten, volume complexe ingrepen) en de oplevering van data en statistieken aan externen voor een aantal recurrente projecten.