Heeft die maatregel de stijging van de ereloonsupplementen afgeremd ? Allerminst, uit een nieuwe studie van het InterMutualistisch Agentschap (IMA) blijkt dat de ereloonsupplementen gestegen zijn van 531 miljoen euro in 2015 naar 563 miljoen in 2017. En de patiënt ? Die betaalt uit eigen zak gemiddeld 1.065 euro aan ereloonsupplementen.

Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) berekende voor de 2e keer de ereloonsupplementen die patiënten aangerekend krijgen bij opname in de Belgische ziekenhuizen. En de tendens is duidelijk : ook tussen 2015 en 2017 zijn deze supplementen blijven stijgen, aan een jaarlijks gemiddeld ritme van 3%. Een groeiritme dat maar liefst 2,5 keer hoger ligt dan dat van de gewone honoraria die de ziekteverzekering terugbetaalt. Concreet zijn de ereloonsupplementen gestegen van 531 miljoen euro in 2015 naar 563 miljoen in 2017.

De financiële gevolgen voor de patiënt zijn heel groot
Eén patiënt op 5 kreeg ereloonsupplementen aangerekend bij een ziekenhuisverblijf, en dat voor een gemiddeld bedrag van 1.065 euro. Bij 10.000 verblijven in 2017 liepen de ereloonsupplementen op tot meer dan 5.000 euro. Het aantal patiënten dat in totaal meer dan 3.000 euro aan ereloonsupplementen moest betalen voor hun ziekenhuisopname(s) op 1 jaar tijd, is bovendien met een kwart gestegen : van 30.032 in 2014 naar 37.408 in 2017. En de rekening kan nog gepeperder : bij bijna 3.000 patiënten werd de grens van 10.000 euro aan ereloonsupplementen overschreden voor hun opname(s) in 2017, wat 50% meer is in vergelijking met 2014.

Er zijn grote verschillen volgens ziekenhuis, regio, specialiteit, … De bedragen worden beïnvloed door :

  • het ziekenhuis : de praktijken verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis, maar in de meeste ziekenhuizen worden steeds meer ereloonsupplementen aangerekend. Zo hebben meer dan 1 ziekenhuis op 5 (23 ziekenhuizen op 102) het maximale percentage aan ereloonsupplementen verhoogd tussen begin 2015 en eind 2017. De verschillen voor eenzelfde prestatie kunnen groot zijn : bij een vaginale bevalling verschillen de gemiddelde ereloonsupplementen per verblijf van 613 tot 2.045 euro, naargelang het ziekenhuis.
  • de regio : het risico om een groot bedrag aan ereloonsupplementen te moeten betalen ligt hoger in Brussel dan in Vlaanderen en Wallonië. Bij 1 op de 20 opnames in Brusselse ziekenhuizen bedroegen de ereloonsupplementen meer dan 5.000 euro. In Vlaanderen gaat het om 1 op de 100 ziekenhuisopnames.
  • het specialisme : bepaalde groepen zorgverleners rekenen het grootste deel van de ereloonsupplementen aan : de anesthesisten, chirurgen, orthopedisten en gynaecologen. De neurochirurgen spannen de kroon met gemiddeld 80.000 euro ereloonsupplementen aangerekend per jaar, per verstrekker.
  • type prestatie : bv. de ereloonsupplementen liggen 3 keer hoger bij een heupprothese (2.386 euro) dan bij een operatie aan de meniscus (776 euro).

Via de publicatie van nieuwe indicatoren in de IMA Atlas worden deze verschillen tussen ziekenhuizen zichtbaar. De indicatoren karakteriseren de ereloonsupplementen per ziekenhuis, en tonen ook details voor veel voorkomende pathologieën. U vindt deze gegevens op onze website : http://atlas.ima‑aim.be/databanken

Patiënt is onvoldoende beschermd en geïnformeerd
Kunnen patiënten zich voorbereiden op dergelijke onaangename financiële verrassingen als ze kiezen voor een eenpersoonskamer ? Dat is niet vanzelfsprekend, want er is nog altijd een groot gebrek aan informatie en geen bescherming tegen hoge ziekenhuiskosten. Slechts 36 ziekenhuizen, vooral in Vlaanderen, vermeldden begin 2018 op hun website een indicatieve kostenraming. En dat op een niet geuniformiseerde wijze, (vaak) voor een beperkt aantal ingrepen en zonder enige garantie dat de geraamde kostprijs niet overschreden zal worden.

Voor meer informatie
NL : Bernard landtmeters - Bernard.Landtmeters@cm.be - 02/246.27.84
FR : Françoise De Wolf - Francoise.DeWolf@solidaris.be - 02/535.04.56