De onderzoekers combineerden gegevens over dagelijkse concentraties fijn stof over het hele Belgische grondgebied met informatie uit de IMA-databanken. Meer specifiek gaat het over de terugbetaling van bepaalde medicatie en medische interventies voor het behandelen van acute klontervorming in bloedvaten (acute trombo-embolie).

Uit vroegere studies weten we dat dagen met een verhoging van de luchtverontreiniging acute cardiovasculaire incidenten kunnen veroorzaken, zoals hartinfarcten en beroertes. Dit is echter de eerste studie die kijkt naar de impact van luchtverontreiniging op het Belgische gezondheidszorgsysteem met een specifieke focus op de invloed van fijn stof op het voorkomen van behandelingen voor acute trombo-embolieën.

De sterkste effecten werden gemeten op de dag waarop de luchtverontreiniging zich voordoet. Bij een toename van de concentratie fijn stof (kleiner dan 10 micrometer) met 10 microgram per kubieke meter, verhoogt het risico op een ingreep voor het behandelen van bloedklonters al met 2,7 procent. Hoewel deze verhoging eerder klein lijkt, is de impact toch significant, gezien de grote groep mensen die aan luchtverontreiniging wordt blootgesteld. De effecten van fijn stof leken ook groter te zijn in de herfst, en bij kinderen.

De resultaten van deze studie tonen aan dat een verhoogde concentratie fijn stof geassocieerd is met een toename in de behandeling voor acute trombo-embolie kort na de blootstelling. Luchtverontreiniging heeft dan ook een impact op het gebruik van gezondheidszorgen. Eerdere studies rekenden uit dat een reductie van het weekgemiddelde fijn stof met tien procent voor België een kostenbesparing van 5 miljoen euro per jaar zou opleveren in ziekenhuiskosten gerelateerd aan hartziekten door zuurstoftekort [1]. Strengere regels rond luchtverontreiniging en een betere ruimtelijke ordening hebben ook een positieve impact op onze gezondheid.

De publicatie over deze studie kan teruggevonden worden op https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749119332956.

Voor meer informatie of interviews met de onderzoekers :
Dieter Herregodts, verantwoordelijke communicatie
Tel 0475 86 36 71 | 02 246 46 61