De data van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) zijn een referentie geworden binnen de Belgische gezondheidszorg. Deze data zijn een belangrijke bron voor heel wat studies die het IMA en zijn partners toelaten aanbevelingen te formuleren met het oog op een verbetering van het beheer van de ziekteverzekering. Daarnaast groeit de nood aan een permanent toegankelijke referentiebron met beleidsrelevante statistieken en indicatoren, zowel bij experts als het grote publiek. Het IMA wil met de IMA ATLAS aan deze vraag tegemoetkomen. Hoewel quasi 8 op 10 Belgen jaarlijks minstens een contact hebben met een huisarts, beschikt slechts een kleine meerderheid over een Globaal Medisch Dossier (GMD). Het GMD is beter ingeburgerd in Vlaanderen (66 %) dan in Wallonië (39 %) of Brussel (34 %) maar de cijfers wijzen op een inhaalbeweging in Wallonië. Deze en andere statistieken zijn beschikbaar in de IMA ATLAS zowel voor de ziekenfondsen en hun partners (federale instellingen en administraties, Gemeenschappen en Gewesten, lokale overheden, zorgverleners en academici) als voor het grote publiek, zij het soms op een minder gedetailleerd niveau. „Op termijn moet de IMA ATLAS een referentiebron zijn voor wie interesse heeft voor de Belgische gezondheidszorg” zegt IMA-voorzitter Marc Justaert. „Zo zijn de IMA ATLAS-statistieken en indicatoren beschikbaar op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau en daar waar de privacyregeling het toelaat, zelfs tot op het niveau van de wijk en de statistische sector.” De voorstelling gebeurt volgens zes thema’s : demografie en socio-economie, preventie, gezondheidstoestand, zorgconsumptie, toegankelijkheid en organisatie van gezondheidszorg. In de opstartfase gaat het om een beperkt aantal statistieken. Vanaf 2014 en na validatie door experts van de betrokken sectoren zullen er geleidelijk nieuwe sets statistieken worden toegevoegd in de IMA ATLAS (www.atlas.ima-aim.be). Het InterMutualistisch Agentschap heeft immers eigen procedures ontwikkeld om de kwaliteit van de verzamelde gegevens en de hieruit geproduceerde statistieken te verzekeren. Externe experts, academici en partners binnen de sector worden op twee sleutelmomenten betrokken bij de implementatie van elke set statistieken. IMA-secretaris Patrick Verertbruggen : „Met dit instrument wenst het IMA - meer nog dan voorheen - de overheden bij te staan bij het maken van goede keuzes in de moeilijke evenwichtsoefening tussen kwaliteit, financiering en kostenbeheersing binnen de gezondheidszorg. Door het aanreiken van onze expertise aan alle bevoegdheidsniveaus voor het beheer van de gezondheidszorg in België en door middel van dit IMA-instrument in het bijzonder, hopen wij de gefedereerde overheden te kunnen ondersteunen bij de opname van nieuwe bevoegdheden in de sector van de gezondheidszorg.” Meer info : atlas@ima-aim.be Contactpersonen : Birgit Gielen (Nl) : +32(0)2 246 49 60 Tonio Di Zinno (Fr) : +32(0)2 891 72 24