Persbericht : effect campagnes op antibioticaconsumptie in België – 2012/12/19

Meer dan 62 miljoen voorschriften uit de periode 2002-2009 werden geanalyseerd door de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met het InterMutualistisch Agentschap (IMA). Bedoeling ? De evolutie van de antibioticaconsumptie in ons land in beeld brengen.

Conclusie ? Er worden minder mensen behandeld met antibiotica, wat hoogstwaarschijnlijk te danken is aan de campagnes om minder antibiotica voor te schrijven .

Volledige tekst van het persbericht