Het IMA bestaat tien jaar. Op een studiedag ter gelegenheid van deze verjaardag, blikken de ziekenfondsen terug, maar ook vooruit. Het IMA wil de overheid verder helpen om keuzes te maken in de zoektocht naar het evenwicht tussen kwaliteit, betaalbaarheid en kostenbeheersing in de gezondheidszorg. Als illustratie daarvan stelt het IMA een nieuwe studie voor over het aantal keizersneden per ziekenhuis. Sinds 2002 engageren de ziekenfondsen zich om de data over hun leden beschikbaar te stellen aan partners, onderzoekers en overheden. Het IMA heeft op die tien jaar een pak informatie kunnen aanleveren die de efficiëntie, kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg ten goede zijn gekomen. Programma - 13u00 - 10 jaar IMA : de rol van het IMA. Marc Justaert, voorzitter IMA, en Patrick Verertbruggen, secretaris IMA - 13u30 - Aantal keizersneden bij bevallingen - Joeri Guillaume, program manager IMA Praktisch We ontvangen u graag in het Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel. Als u graag aansluitend de studiedag mee volgt, vindt u hier het programma. Persnota -* Persnota 10 jaar IMA -* Bijlage persnota 10 jaar IMA Contact Graag vooraf bevestigen op het mailadres IMA_10_AIM@intermut.be of 02/737.51.56.