Data4PHM is een samenwerkingsverband tussen KULeuven (ACHG), het IMA, Farmaflux, Zorgzaam Leuven, Universiteit Antwerpen (faculteit geneeskunde en sociologie), VUB, UHasselt en Sciensano. Het consortium wil een mentaliteitswijziging naar populatiegerichte proactieve zorg realiseren via een complementaire aanpak.

Wat is ‘triple aim’?

Triple aim is een benadering voor de verbetering van de gezondheidszorg, met de gelijktijdige focus op drie kerndoelen:

 • het verbeteren van de gezondheid en welzijn van de bevolking;
 • het verbeteren van de patiëntervaring (zowel de kwaliteit als de tevredenheid);
 • het verlagen van de kosten (per capita) van de gezondheidszorg.

Recent spreekt men vaker over het nastreven van een ‘quintiple aim’ met twee bijkomende kerndoelen:

 • het verbeteren van het welzijn en gezondheid van de zorgverleners;
 • het nastreven van ‘health equity’, waarbij alle bevolkingsgroepen, ongeacht hun socio-economische status of afkomst, gelijke toegang hebben tot kwalitatieve zorg en dezelfde kans krijgen voor een optimale gezondheid.

Kernactiviteiten van Data4PHM

Om deze doelstellingen te realiseren, wordt ingezet op zes kernactiviteiten:

 1. ontwikkeling van een systeem om de triple aim te monitoren, en voor het stimuleren van ‘triple accountability’ op dit vlak;
 2. ontwikkeling van indicatoren voor triple aim en het samenbrengen van de data vanuit verschillende authentieke bronnen voor deze indicatoren;
 3. ontwikkeling van ‘geïntegreerde dashboards’;
 4. samenwerking met IT-partners voor het integreren van deze dashboard in bestaande softwaresystemen (bv. EMD, EPD);
 5. opzetten van een lerend systeem om voeling te houden met de implementatie van deze projecten;
 6. deelname aan de interfederale strategie die gekoppeld wordt aan de voorbereiding en uitvoering van het interfederaal plan rond geïntegreerde zorg.