Inzicht pathologieën rechthebbenden statuut chronische aandoening

Correspondeert het aantal mensen met een statuut chronische aandoening ook met het aantal mensen met een diagnose van een chronische ziekte ?

Dit is een belangrijke vraag omdat onderzoekers, maar ook openbare instanties die statistieken publiceren, het statuut chronische aandoening uit de IMA-gegevens vaak gebruiken als benadering voor het identificeren van chronisch zieke mensen. In dit onderzoek werd nader bekeken wat de dekkingsgraad was van het statuut ten opzichte van het aantal chronisch zieken, en wat voor een ziekten de mensen met een statuut chronische aandoening vooral hebben.

IMA-rapport : Chronische ziekten bij mensen met een statuut chronische aandoening : lessen uit een koppeling tussen gegevens van Intego en het InterMutualistisch Agentschap

Meer informatie over het aantal rechthebbenden met een statuut chronische aandoening vindt u in de IMA Atlas.

Inzicht in polyfarmacie en risicofactoren

Wat is de prevalentie van polymedicatie, hoe evolueert de prevalentie van polymedicatie en welke geneesmiddelen zijn het vaakst onderdeel van polymedicatie gebruik ? Wat zijn de risicofactoren gerelateerd aan polymedicatie ?

Deze vraagstukken werden bestudeerd voor thuiswonende Vlamingen van middelbare en oudere leeftijd. Hiertoe werd een dynamische cohort studie uitgevoerd, op de IMA en de INTEGO databanken voor personen vanaf 40 jaar tussen 2011 en 2015. Polymedicatie werd gedefinieerd als de consumptie van 5-9 geneesmiddelen, overmatige polymedicatie werd gedefinieerd als de consumptie van minstens 10 geneesmiddelen. Evoluties werden geanalyseerd met een autoregressief fouten model (autoregressive error model). Risicofactoren voor polymedicatie werden geëvalueerd met een logistische regressie (logistical regression).

Link naar het artikel

Contact InterMutualistisch Agentschap (IMA)
Belinda ten Geuzendam - belinda.tengeuzendam@intermut.be