Het IMA is een vzw, opgericht door de Belgische ziekenfondsen. Zij dragen het grootste deel van de structurele kosten voor het samenstellen en onderhouden van de IMA-databanken. Structurele financiering van de Permanente Steekproef dekt een beperkt percentage van deze kosten. De kosten voor de oplevering van statistieken, onderzoek op maat, of toegang tot microdata voor onderzoek factureren we aan de aanvrager.

Het aantal effectief noodzakelijke werkdagen bepaalt de kostprijs voor statistieken, tabellen of afgewerkte rapporten. Als we uw vraag kunnen beantwoorden op basis van de Permanente Steekproef blijft het aantal werkdagen meestal beperkt (1-3 dagen).

Wenst u toegang tot gecodeerde individuele data (microdata), dan bedraagt de forfaitaire bijdrage in de kosten 4.660 euro. In functie van de looptijd van het project, de gewenste ondersteuning van experten en de complexiteit van de gevraagde datamanipulaties (bv. het voorbereiden van afgewerkte analysevariabelen) komen er effectief gepresteerde werkdagen bij.

Vanaf het ogenblik dat de projectfiche of de machtigingsaanvraag voldoende in detail zijn uitgewerkt, maken we een kostenraming.

Kosten inbegrepen in de forfaitaire bijdrage :

  • De werkuren nodig voor de opstart van een project zoals vergaderingen, methodologische verfijning, advies i.v.m. specificiteit van de facturatiedatabanken, uitwerken van datatrajecten met koppelingsprocedures, advies bij schrijven van de machtigingsaanvraag voor het Informatieveiligheidscomité en finaal nazicht
  • De werkuren voor het klaarzetten van de data : selectie van de projectdata, opvolgen van koppelings- en coderingstrajecten
  • Projectgebonden dienstverlening van de Trusted Third Party van het IMA
  • Ter beschikking stelling van de projectdata op de beveiligde omgeving van het IMA met VPN-toegang

Dagtarief analist/medisch expert (2022) : € 650 / € 1156